ערק ומשקאות אניס

"צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!"